לכד lkd "capture" a fairly common word, used three times in Amos in 3:4 and in a double emphatic construction in 3:5.