עֻזִּיָּה or עֻזּיָּהוּ `Uzziah name of king of Judah (see dictionary article).