אֹזֶן 'ozen "ear" often used of hearing (especially in Isaiah) in Amos only at 3:12 of an animal's ear.